Se acaban de publicar las nuevas ayudas para cultivo de trufas en Cataluña:
Centre de la Propietat Forestal
RESOLUCIÓ ARP/1553/2016, de 9 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2016, corresponents a la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR) i a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR).
Versió HTML Text i fitxa    Versió PDF PDF 
RESOLUCIÓ ARP/1555/2016, de 9 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2016, corresponents a les reforestacions i producció de tòfona, en el marc dels ajuts de minimis.
Versió HTML Text i fitxa    Versió PDF PDF