Acaben de publicar-se les noves ajudes per plantació de tòfones a Catalunya, de cara a les plantacions que es faran l’hivern vinent:
a) Presentació de sol·licituds: 1 mes des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC. Per tant fins el 6 de Juliol!!!
b) Certificacions parcials no definitives: fins al 28 de febrer de 2013, inclòs.
c) Finalització de treballs: fins al 15 de setembre de 2013, inclòs.
d) Justificació: fins al 30 de setembre de 2013, inclòs.