Project Description

Objetivos:
Auditar, realitzar el seguiment i prescriure el maneig de diferents plantacions de Quercus ilex micorizades amb Tuber melanosporum a les regions d’O’Higgins i del Maule.

Data inici:
Setembre 2015

Descripció:
El projecte s’estructura en 4 mostrejos de les diferents plantacions, en els quals es prenen mostres d’arrels per a la detecció de micorizes, així com mostres de sòl per a la quantificació de miceli per qPCR. S’analitzen també els manejos aplicats, amb especial atenció al regimen de reg, evolució del pH, control de la pastura i presència de plagues.
En funció de les dades de cadascun dels mostrejos es prescriuen les pautes adequades de maneig, i es valoren els resultats de la seva aplicació en la següent presa de mostres.