Objectius:
Avaluar l’aptitud d’una finca a Mèxic per conrear tòfones, transferència de tecnologia per produir planta micorizada, avaluar la viabilitat d’una varietat de pi local (Pinus cembroides) per a cultiu de Tuber bochii i realitzar una plantació pilot.

Data inici:
setembre 2013

Descripció:
En una primera fase es va analitzar el potencial de la finca en la qual es volia conrear tòfones. En Segon lloc es va escollir l’arbre hoste i l’espècie de tòfones que millor es podia adaptar a les condicions de la finca objecte d’estudi, això és amb Pinus pinea i Pinus cembroides micorizats amb Tuber borchii. En tercer lloc es van produir els arbres tofoners i finalment es van plantar en el camp.