Project Description

Data inici:
Juny 2006

Descripció:
Es va plantejar potenciar el cultiu de fongs silvestres com a alternativa econòmica per a petits i mitjans productors de Rivas, al sud de Nicaragua. Projecte de Desenvolupament Rural Local (Decosur – IDR), finançat per la Comissió Europea, amb la contractació de MF&A.
El disseny del subtrat per conrear els fongs es va fer utilitzant restes de productes agrícoles locals com a palla d’arròs, farina de blat de moro o pellofa d’arròs, tot i que també es van conrear sobre troncs d’arbres locals, obtenint un abob orgànic reciclant les restes de palla del substrat, una vegada esgotat el cultiu.