Un servei integral per al truficultor

Micologia Forestal & Aplicada a més a més de la producció de plantes micorizades per al cultiu de la tòfona negra i del desenvolupament de la tecnologia per a la inoculació de tòfona en arbre adult, ofereix un servei integral per al truficultor: pot enviar-nos les seves mostres de sòl per tal d’avaluar la seva potencialitat tofonera, sol·licitar una visita o assessorament tècnic per a les seves plantacions tofoneres.

Estudi de viabilitat per plantació tofones

En les visites tècniques per l´estudi de la viabilitat tofonera d´una finca, s´analitza la potencialitat de la futura plantació i s´assessora al truficultor en les fases previes a la plantació.

Quant costa?

El preu de la visita és de 300€.

Incluu:

  • visita a la plantació
  • anàlisis bàsics de fins a 5 mostres de sòlo
  • informe amb recomenacions

Costes de desplaçament no inclosos en la oferta. (0,30€/km)

Cost per mostra adicional:

  • 10€ anàlisi sòl bàsic
  • 77€ anàlisi sòl complert

IVA no inclós

Programa seguiment de plantacions

Us oferim un servei especial de seguiment de plantacions a Catalunya, dins d’un projecte a nivell mundial. Aquest servei inclou un seguiment de la micorizació, quantificació molecular (Real Time PCR) de miceli de tòfona al sòl, detecció de bacteris potencialment beneficiosos per a la tòfona, recomanacions sobre esmenes del terreny (com ara treballs al terra, sistemes d’esponjament, adició de productes específics…); recomanacions sobre conveniència de diferents sistemes de reg, tipus de poda, etc.

Quant costa?

El preu d’aquesta oferta és de 750€/anual per una superfície màxima de 2 hectàrees (+250€/hectàrea adicional).

Inclou:

  • una visita anual a la plantació
  • anàlisis de micorizes (10 mostres)
  • quantifiació miceli per ADN (5 mostres)
  • detecció de bacteris específics (5 mostres)
  • informe dels resultats amb recomanacions personalitzades de models de gestió.

No inclou els productes ni les tasques d’implantació que es puguin recomenar a l’informe de seguiment. La durada mínima aconsellada del seguiment personalitzat és de 3 anys. Existeix també la possibilitat de restringir a partir del segon any el nombre i el tipus d’anàlisis, amb la qual cosa el cost d’aquest segon i tercer anys seria només de 450€/ anys per un màxim de 2 hectàrees i 200€/hectàrea adicional/any.

A partir de 100 Km de Barcelona cal afegir un sobrecost de 0,35€/Km de desplaçament, addicionals.

Si esteu interessats en participar en aquest projecte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: micologiaforestal@micofora.com, o per telèfon: 93 8155455.

Oferta especial per a  Associacions de Truficultors

Oferim el seguiment anual de plantacions tofoneres  a un preu especial a associacions de truficultors.  La superfície màxima és de 2 hectàrees per participant, en cas de plantacions més grans s’aplicarà un suplement.  El mínim de participants és de 3 (per tal d’optimitzar desplaçaments, anàlisis i visites).
A partir de 5 participants no es repercutirà el suplement per desplaçament.

 

Quant costa?

Precio por participante 500€ (con suplemento de 200€/hectárea a partir de la segunda hectárea)

A partir de 100 Km de Barcelona se debe añadir un sobrecoste de 0,35€/Km de desplazamiento.

A partir del segundo año (y siempre que se mantengan el número de participantes y el consiguiente ahorro en la optimización de desplazamientos, análisis y visitas) el coste se puede reducir a 350€/hectárea y año).