Análisis de suelo

Potencialitat tofonera

Ens permet confirmar la potencialitat tofonera. Cada especie de tòfona creix a un sòl calcari particular. L´elecció del terreny és un factor essencial per a l´èxit d´una plantació tofonera

Quant costa?

  • Anàlisi bàsic: 10 €
  • Anàlisi complert: 77 €

Aquests preus no inclouen l’IVA

Anàlisi de sòl BÀSIC

Inclou pH, textura i Carbonats.

Per a aquest anàlisis només calen 100grams de mostra.

Anàlisi de sòl COMPLERT

Inclou pH, Conductivitat elèctrica, Carbonat Càlcic equivalent, Matèria orgànica, Nitrogen, Fòsfor, Potassi, Calci, Magnesi, Sodi, Relació C/N, Arena Total, Llims groller, Llims fins, Argila, Classe Textura USDA.