Pantalla gps

Què són?

Gràcies a la presa de dades i el registre de cada tòfona mitjançant GPS en camp, s’aconsegueix obtenir un mapa de producció de tòfones per parcel·la en cada campanya.

Quant costa?

Tota la informació es tracta de forma confidencial i exclusivament amb el client, sense estar pujada al núvol.
Expliqui'ns el seu cas i li aconsellarem.
 • Adquisició i personalització dels receptors GPS: GARMIN Dakota 20 (200€/unitat).
 • Formació: 300€ (despeses de desplaçament no incloses)
 • Despeses d’implantació: 30€ / ha
 • Elaboració de l’informe anual: 400€/parcel·la fins a 5hectarees + 30€ per hectarea addicional.

Aquests preus no inclouen l’IVA.

Mapa de cultivo de trufas

Com funciona?

El recol·lector simplement va dotat amb un receptor GPS subjecte a l’avantbraç i al moment de la recol·lecció de la tòfona, registra un punt que serà la base per a l’elaboració dels mapes de producció. A final de campanya, les dades són facilitades a MICOLOGíA FORESTAL & APLICADA que mitjançant un Sistema d’Informació Geogràfica, elabora els mapes de producció amb el corresponent Informe de Producció de Campaña. Això permetrà tant als tècnics com als propietaris de l’explotació tenir major informació de la seva plantació i poder prendre decisions que repercuteixin en una millor gestió amb l’objectiu d’obtenir millors rendiments.

Els tècnics de MICOLOGíA FORESTAL & APLICADA ofereixen la formació necessària perquè els recol·lectors s’apropiïn d’aquesta tecnologia i s’aconsegueixi una viabilitat en el procés de la presa de dades. Aquests sistemes només estan aconsellats per a aquelles explotacions que hagin entrat en producció.

Mapa de parcela trufera

Avantatges

 • Obtenir una base de dades digitalitzada de l’explotació.
 • Saber quins arbres són els més productors i tenir un registre de la producció per campanya.
 • Comparar tractaments, dosis decreg, adobs per sectors i per campanyes.
 • Optimitzar recursos, per exemple detectar zones/arbres no productius per tractar específicament.
 • El sistema permet aportant pesos setmanals recol·lectats, extrapolar un calibre mitjà de tòfones i comparar així per sectors o temporades.
 • Creació d’un informe anual per presentar als socis.
 • Els receptors GPS són dispositius dissenyats per treballar en la intempèrie amb major autonomia que els smartphones.
 • Amb més informació es poden millorar rendiments.
 • Simplifica en gran manera l’adquisició de dades per part dels truficultors amb baixos costos d’implementació.
 • Altres estudis específics.