Anàlisi de l’estat de micorizació

Informa si l’arbre manté la tòfona i, per tant, el seu potencial de producció, al mateix temps que permet veure els nivells d’altres fongs contaminants i la seva proporció relativa.

Quant costa?

ANÀLISI MICORIZES AL MICROSCOPI

  • 45€mostra per una planta sencera de viver o per arrels preses en camp

ANÀLISI ADN

  • 40 € mostra de sòl PCR qualitativa
  • 75 € mostra de sòl PCR quantitativa

Aquests preus no inclouen l’IVA

Quantificació del miceli mitjançant anàlisis moleculars

Les anàlisis moleculars es basen en la PCR quantitativa. Aquesta tècnica és innòcua per a la plantació i senzilla, ja que el mateix truficultor pot prendre les mostres de sòl necessàries. Un cop al laboratori, s’amplifica la tòfona a nivell d’espècie i es compara amb una corba patró amb quantitats conegudes de miceli. A través d’un projecte d’I + D vam crear les corbes patró de referència per Q. ilex en tofoneres de diferents edats, comparant plantes amb i sense producció.