Diseny de Jardins Micològics

Rutes Micològiques associades al Micoturisme

Redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal enfocats a la micologia, orientats a la valorització del recurs micològic a finques privades o públiques.

CONSULTORIA EN MICOLOGIA Y DESARROLLO RURAL

Consultoria en desenvolupament

Participació en projectes de col·laboració a l’estranger per al cultiu de bolets sobre substrat fet de residus orgànics en senzills mòduls de producció, així com l’aprofitament i gestió forestal de les espècies de bolets amb valor econòmic que apareguin de forma natural. Pot veure més informació en els links següents:

Consultoria tècnica en cultiu de bolets

Elaboració de projectes per la construcció de naus de cultiu de bolets sapròfits com  la gírgola o el shii-take, tant pel seu cultiu sobre substrat com sobre troncs. Assessorament tècnic i formació en el cultiu.