Project Description

Data inici:
gener 2009
Data finalizació:
desembre 2011

Descripció:
Es van aillar, utilitzant cultiu en un mitjà dissenyat pel Dr. Xavier Vilanova per a tal efecte, les poblacions de pseudomonadaceas en diferents tofoneres silvestres al llarg d’1 any. Adicionalment es van caracteritzar mitjançant PCR les soques predominants i es van aïllar diferents soques per a proves d’inoculació en camp.

Resultats:
Es va obtenir una beca Torres Quevedo PTQ-08-03-07858: Anàlisi microbiològica en rizosfera darbres tofoners per a possible aplicació comercial.

Entitats participants:
Micología Forestal & Aplicada
Giro
Ministerio de Economía y Competitividad de España

Més informació

Es van monitoritzar, utilitzant cultiu en un medi dissenyat pel Dr. Xavier Vilanova per a tal efecte, les poblacions de pseudomonadaceas en diferents tofoneres silvestres al llarg d’1 any. A més a es van caracteritzar mitjançant PCR els ceps predominants i es van aïllar diferents soques per a proves d’inoculació en camp.