Project Description

Data inici:
setembre 2013

Objectius::
Quantificació de miceli de Tuber melanosporum al llarg d’un any i creació de les corbes patró de referència per Quercus ilex.

Descripció:
Durant un anys es van prendre bimensualmente mostres de sòl de dues plantacions tofoneres. Aquestes mostres es van analitzar mitjançant la tècnica de Real Time PCR amb la finalitat de determinar la concentració de miceli de Tuber melanosporum. Amb els resultats es van establir les corresponents corbes patró per a arbres productius i no productius, que amb les dades acumulades des de llavors, s’han anat completant per tenir una referència de l’evolució del micelio en el sòl en funció de diferents paràmetres (reg, edat de l’arbre, tipus de sòl…)