Informació LSSICE

Titular del web: MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA, S.L.
CIF B64390040 Direcció: Rbla. Arnau de Vilanova, 6 local D
Telèfon: (+34) 938155455

Política de privacitat de dades de caràcter personal.

MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA, S.L., amb domicili a Vilanova i la Geltrú,  Rbla. Arnau de Vilanova, 6 local D y telèfon (+34) 938155455, amb la finalitat d’informar dels  seus serveis, realitzar presupostos i ofertes, sol·licita en aquesta pàgina web dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers, dades que seran tractats conforme la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999 i els fitxers de les quals están legalment inscrits al Registro General de Datos Personales. MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA, S.L. com a responsable dels esmentats fitxers, entén que en el moment que vostè ens envia dades personals a través dels diferents formularis que conté aquesta pàgina web o mitjançant correu electrònic, ens està donant la seva autorizació i consentiment exprés per a incorporar aquestes dades en els nostres fitxers automatitzats, si bé amb caràcter revocable, i que accepta les condicions del seu tractament expressades a continuació.


Drets d’accés, rectificació,cancelació i oposició de dades

Les dades que es sol·liciten són les estrictament necessaries per a la finalitat per a la que es recullen i en cap cas està vosté obligat a facilitar-nos les seves dades personals, encara que al ser alguns d’ells absolutament imprescindibles (per exemple, el e-mail) el no voler facilitar-los ens impediria portar a terme determinats serveis que oferim. La present pàgina web recull dades de caràcter personal mitjançant 2 tipus diferents de formulari, les condicions dels quals s’entendran que l’usuari accepta al prèmer el botó ENVIAR que es troba en els formularis següents de recollida de dades: * Formulari d’informació de serveis y presupostos: Té com a única finalitat recollir les dades necessàries de les empreses par a poder facilitar-los el llistat dels nostres serveis i un presupost econòmic.

Com a dades personals tan sols sol·licitem el nom, càrrec i e-mail de l’interlocutor de l’empresa. Les dades incorporats als nostres fitxers són absolutament confidencials i s’utilitzaran exclusivament de manera interna i amb les finalitats indicades. Les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i cumplint tots els requisits als que obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 15/1999.
Les seves dades personals no seran cedides ni transferides a tercers sense el seu consentiment previ.


Com exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposició de dades?

En qualsevol moment vostè te dret a accedir als nostres fitxers per tal de consultar les seves dades incorporades, rectificar-les i donar-se de baixa si no desitja seguir constant-hi.
En cas de cancelació de les dades personals, aquests seran bloquejats no restant més a disposició de MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA, S.L.
Aquests drets són gratuïts i es realitzaran en els terminis establerts a la Llei.

Pot comunicar-nos el dret que desitja exercir a l’adreça de correu electrònic micologiaforestal@micofora.com per a la seva cancelació o a la nostra direcció postal Rbla. Arnau de Vilanova, 6 local D 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona.

 

Els continguts de les pàgines WWW de micofora.com son propietat (Copyright ©) de MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA, S.L.
No obstant, es permet la reproducció, transferència, distribució o magatzemament del continguts, sempre i quan es faci referència al seu origen (www.micofora.com) i propietat de MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA, S.L.

Per a facilitar la informació, micofora.com pot incloure víncles a pàgines d’Internet pertanyents o gestionades per tercers, però MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA, S.L. no té cap control sobre el contingut de les esmentades pàgines i en cap cas es fa responsable de la veracitat de la informació i de l’ús que es faci d’ella. De la mateixa manera MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA, S.L. no es fa responsable de la versemblança de la informació facilitada per tercers i inclosa de manera directa o per enllaç a aquest Web. MICOLOGIA FORESTAL & APLICADA, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions així com també d’altres condicions generals o particulars que resultin d’aplicació. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web y dels seus continguts.

Sota les condicions següents: (/http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

  • Reconeixement. Ha de reconèixer els cèdits de l’obra de la manera especificada per l’autor o el llicenciador (però no d’una manera que suggereixi que té el seu recolzament o que recolzen l’ús que fan de la seva obra).
  • Al re-utilizar o distribuir l’obra, han de deixar ben clar els termes de la llicència d’aquesta obra.
  • Alguna d’aquestes condicions pot no aplicar-se si s’obté el permis del titular dels drets d’autor.
  • Res en aquesta llicència menysté o restringeix els drets morals de l’autor.