Micorrizas i Bioestimulants

  • ENDOPLANT Comprimits és un nou i còmode format d'inòcul de micorizes en forma de comprimits per a aplicar en el forat de plantació. En la seva formulació utilitzems una convinació d'espècies fúngiques autòctones (Glomus intraradices i Glomus mosseae) components naturals de procedència vegetal que ajuden a la compactació del formulat i un agent superabsorvent d' aigua. ENDOPLANT és una formulació expressament estudiada per a una pràctica i ràpida micorizació en plantes de viver o camp (en plantes ja establertes o durant el transplantament). L'aplicació de desinfectants del sòl, tractaments fungicides, així com d'adobs amb un alt contingut de fòsfor, poden afectar o inhibir el desenvolupament dels fongs de la micoriza. Bossa 500 unitats Inócul per 500 plantes
  • ECTOPLANT Comprimits és un nou i còmode format d'inòcul de micorizes en forma de comprimits per a aplicar en el forat de plantació. En la seva formulació utilitzems una convinació d'espècies fúngiques autòctones (Rhizopogon spp, Pisolithus tinctorius, Scleroderma verrucosum, Suillus spp), components naturals de procedència vegetal que ajuden a la compactació del formulat i un agent superabsorvent d' aigua. ECTOPLANT és una formulació expressament estudiada per a una pràctica i ràpida micorizació en plantes forestals de viver o camp (en plantes ja establertes o durant el transplantament). Inócul per 500 plantas
  • Aquest inòcul de micorizes es presenta en forma d'esporas, vesícules i fragments de miceli de Glomus intraradices i Glomus mosseae, suportades per argiles inorgàniques inerts (argila, zeolita).  Es tracta d'una pols mullable de granulometria 0-150 µm) Està formulat per a obtenir planta micorizada en tot tipus de cultius en camp o en viver.
  • Aquest inòcul de micorizes es presenta en forma d'espores, vesícules i fragments de miceli de Glomus intraradices i Glomus mosseae, suportades per argiles inorgànique inerts i una argila ferruginosa. Es tracta d'una pols mullable de granulometria 0-1mm Està formulat per als transplantaments a rel nua.
  • Es tracta d'un producte biològic natural compost per microorganismes beneficiosos com a bacteris fixadors de nitrogen, bacteris solubilizadors de fòsfor i extractes de fermentació, així com substàncies naturals que afavoreixen l'activació de la vida útil de la rizosfera. És un producte únic que permet una aplicació mitjançant reg, alhora està molt concentrat pel que permet tractar grans extensions amb poc producte.
  • Inòcul de micorizes indicat per a la micorizació en la fase de viver. Es tracta d'un inòcul d'aplicació molt senzilla; pot realitzar-se a través del sistema de reg, ja que ha sigut tamitzat per a evitar qualsevol tipus d'obturació dels diferents sistemes d'aspersió. Ectoplant reg incorpora un adherent que assegura la seva permanència en el substrat i permet obtenir un alt nivell de micorizació.    
Go to Top